Skip to content
Trang chủ » Indbetaling af Moms 2018: Få styr på dine momsfrister i dag!

Indbetaling af Moms 2018: Få styr på dine momsfrister i dag!

Sådan indberetter og betaler du din moms

indbetaling af moms 2018

Indbetaling af moms 2018: Hvordan du gør det rigtigt

Moms, momsregler og momssatser er noget, som de fleste mennesker har hørt om enten gennem deres arbejde eller gennem medierne. Men hvad er moms egentlig?

Hvad er moms?

Moms er en afgift, som lægges på varer og tjenester i Danmark. Momsen betyder, at prisen på varer og tjenester bliver højere for den endelige kunde end den rene omkostning af varen eller tjenesten. Momsen fastsættes af regeringen og anvendes til finansiering af offentlige services såsom sundhed, uddannelse og infrastruktur.

I Danmark er der en standard momssats på 25%. Derudover er der nedsatte momssatser på 0% og 5%. Nul momssatsen gælder for visse grupper af varer og tjenester, såsom havearbejde, medicinske ydelser, transport af personer i visse situationer og eksport. Fem-tiendedele momssatsen gælder for bl.a. mad, aviser og tidsskrifter.

Momsregler og momssatser i 2018

Momsregler og -satser kan variere fra år til år. Her er momssatserne i 2018:

Standard momssats: 25%
Nedsat momssats på 5%: madvarer, medicin, aviser, bøger, blomster, hotelværelser
Nul momssats: eksport, enkelte fødevarer og medicinske ydelser

Hvem skal betale moms?

I Danmark er moms pålagt alle virksomheder, der leverer varer og tjenester med en momspligtig omsætning. Momspligtig omsætning dækker over den omsætning, som momspligtige virksomheder genererer i forbindelse med levering af varer og tjenester.

Hvis en virksomhed har en omsætning på mere end 50.000 kr. om året, er det lovpligtigt at momsregistrere sig. Hvis omsætningen er under 50.000 kr. om året, kan virksomheden også vælge at momsregistrere sig.

Som privatperson behøver du normalt ikke at betale moms, medmindre du køber en vare eller en tjeneste fra en virksomhed.

Hvordan indbetales moms?

Momsen skal betales antingen månedligt, kvartalsvis eller årligt. Momsvejledningen fra SKAT kan give mere information om de forskellige indbetalingsmuligheder.

Hvis din virksomhed har en omsætning på mere end 5 mio. kr. om året, skal du betale moms 10 gange om året. Hvis omsætningen er under 5 mio. kr. om året, skal du betale moms kvartalsvis.

Du kan indbetale moms på to måder:

1. Betaling direkte til SKAT

Du kan betale moms direkte til SKAT via netbank eller giroindbetalingskort. Når du betaler moms via SKATs eIndbetaling, skal du bruge dit CVR-nummer og det momsregistreringsnumme,r du har modtaget fra SKAT.

2. Gennem en momsregistreret betalingstjeneste

Nogle virksomheder vælger at bruge tredjeparts betalingstjenester som Nets, PBS eller Teller. Fordelen ved at bruge en betalingstjeneste er, at du kan integrere betalingsprocessen i din virksomheds øvrige økonomisystemer og bogholderi.

Hvad sker der, hvis man ikke indbetaler moms?

Hvis du ikke indbetaler din moms til tiden, pålægges der renter og gebyrer fra SKAT. Hvis der efter gentagne advarsler stadig ikke er betalt moms, kan der i sidste ende ske tvangsindekvartering af virksomheden eller konkurs.

Momsfradrag for virksomheder

Når virksomheder giver en faktura til deres kunder, inkluderer den altid moms. Men virksomheder kan også få momsfradrag for de afgifter, som de betaler for at producere og levere deres egne varer og tjenester. Momsfradraget kommer sig af, at virksomheder i Danmark kun skal betale moms af deres momspligtige omsætning.

Hvis virksomheden eksempelvis har betalt moms på leverandørafgifter, kan virksomheden bede om at få momsfradrag for denne udgift. Momsfradrag kan også opnås ved køb af forbrugsvarer, såsom kaffe og toiletpapir.

Momsfritagelser og momsfritagelige varer og tjenester

Som tidligere nævnt er ikke alle varer og tjenester momspligtige. Fritagelser kan variere fra land til land, men i Danmark dækker momsfritagelser f.eks. medicinske ydelser, visse kulturelle tjenester og eksport af varer.

Du kan finde mere information om momsfritagelser og momsfritagelige varer og tjenester i momsvejledningen fra SKAT.

Momsafregningsperiode og momsangivelsesfrister

Der er forskellige afregningsperioder og angivelsesfrister for momsindbetaling, afhængigt af virksomhedens størrelse og årlig momspligtig omsætning.

Hvis virksomheden har en omsætning på under 5 mio. kr. om året, skal moms indbetales kvartalsvis og senest den sidste bankdag i måneden efter det kvartal, hvor omsætningen fandt sted.

Hvis virksomheden har en omsætning på mere end 5 mio. kr. om året, skal moms indbetales månedligt og senest den 20. i hver måned.

Moms i forhold til udenlandske virksomheder og grænsehandel

Hvis virksomheden køber varer eller tjenester fra en udenlandsk leverandør, kan de stadig blive pålagt at betale moms.

Hvis en virksomhed køber varer fra et EU-land, skal virksomheden erklære, at varen vil blive brugt til sin momspligtige omsætning eller til momspligtig produktion. Hvis varen bliver brugt til privat forbrug eller ej er momspligtig, bliver der ikke opkrævet moms.

Grænsehandel, hvor der købes varer i et andet land, og så føres ind i Danmark, er underlagt momsregler. I Danmark skal moms betales af varer, som overstiger 1.150 kr. i værdi.

FAQ

Hvilke momssatser gælder i Danmark i 2018?
I 2018 er der en standard momssats på 25%. Nedsatte momssatser på 0% og 5% gælder i visse situationer for visse varer og tjenester.

Hvem skal betale moms?
Alle virksomheder, der leverer varer og tjenester med en momspligtig omsætning, skal betale moms. Som privatperson behøver man som regel ikke at betale moms, medmindre man køber en vare eller en tjeneste fra en virksomhed.

Hvordan indbetales moms?
Moms kan indbetales enten direkte til SKAT eller gennem en momsregistreret betalingstjeneste.

Hvad sker der, hvis man ikke indbetaler moms?
Hvis man ikke indbetaler moms til tiden, kan der blive pålagt renter og gebyrer fra SKAT. Hvis der efter gentagne advarsler stadig ikke er betalt moms, kan der i sidste ende ske tvangsindekvartering af virksomheden eller konkurs.

Kan virksomheder får momsfradrag?
Ja, virksomheder kan få momsfradrag på momspligtige udgifter, f.eks. på leverandørafgifter og forbrugsvarer.

Hvordan fungerer momsafregning for mindre virksomheder?
Hvis virksomheden har en momspligtig omsætning på under 5 mio. kr. om året, skal moms indbetales kvartalsvis og senest den sidste bankdag i måneden efter det kvartal, hvor omsætningen fandt sted.

Hvad skal en virksomhed gøre, hvis de køber en vare fra et udenlandsk land?
Hvis en virksomhed køber varer fra et EU-land, skal virksomheden erklære, at varen vil blive brugt til sin momspligtige omsætning eller til momspligtig produktion. Hvis varen bliver brugt til privat forbrug eller ej er momspligtig, bliver der ikke opkrævet moms.

Hvordan fungerer moms for grænsehandel?
I Danmark skal moms betales af varer, som overstiger 1.150 kr. i værdi. Grænsehandel, hvor der købes varer i et andet land, og så føres ind i Danmark, er underlagt momsregler.

Keywords searched by users: indbetaling af moms 2018

Categories: Top 49 indbetaling af moms 2018

Sådan indberetter og betaler du din moms

See more here: botanicavietnam.com

Images related to the topic indbetaling af moms 2018

Sådan indberetter og betaler du din moms
Sådan indberetter og betaler du din moms

Article link: indbetaling af moms 2018.

Learn more about the topic indbetaling af moms 2018.

See more: https://botanicavietnam.com/category/blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *