Skip to content
Trang chủ » Hvornår udbetales ferietillæg 2022? – Få svaret her og nu!

Hvornår udbetales ferietillæg 2022? – Få svaret her og nu!

Webinar: Udbetaling af ferietillæg i Visma Løn - 28.04.2022

hvornår udbetales ferietillæg 2022

Hvad er ferietillæg?

Ferietillæg er en ekstra betaling, som danske arbejdstagere modtager i forbindelse med deres sommerferie. Det er en slags økonomisk kompensation for, at man ikke arbejder i den pågældende periode. Ferietillægget er fastsat ved lov og gælder for alle medarbejdere i Danmark – uanset deres stilling eller ansættelsesvilkår.

Krav for at modtage ferietillæg i 2022

For at modtage ferietillæg i 2022 skal man have haft mindst fire ugers ferieoptjening i 2021. Dette kan være optjent i form af enten ordinær ferie eller forskudt ferie. Derudover skal man have været ansat hos sin nuværende arbejdsgiver i mindst ni måneder.

Hvis man ikke har haft nok ferieoptjening eller ansættelsestid, kan man stadig være berettiget til en mindre mængde ferietillæg. Denne mængde bliver fastsat af ens overenskomst eller ansættelseskontrakt.

Tidsplan for udbetaling af ferietillæg 2022

Udbetalingen af ferietillægget i 2022 foregår forskelligt alt efter, om man er ansat som funktionær eller ej. For funktionærer er tidsplanen som følger:

– 15. maj 2022: 1/3 af ferietillægget udbetales
– 1. september 2022: Yderligere 1/3 af ferietillægget udbetales
– 1. december 2022: De sidste 1/3 af ferietillægget udbetales

For ikke-funktionærer er tidsplanen anderledes:

– I forbindelse med sommerferien 2022: Hele ferietillægget udbetales på én gang

Hvordan modtager man ferietillæg i 2022?

Man modtager ferietillægget direkte på sin lønudbetaling. Man behøver ikke at ansøge om det eller opgøre beløbet – det sker automatisk i forbindelse med ens løn.

Beløb for ferietillæg i 2022

Beløbet for ferietillæg i 2022 har endnu ikke været fastsat. Normalt bliver det fastsat i forbindelse med overenskomstforhandlinger eller vedtagelse af nye love.

Særlige forhold vedrørende ferietillæg i 2022

Ferietillæg 2022 funktionær

Som tidligere nævnt, har funktionærer en anden tidsplan for udbetaling af ferietillægget end ikke-funktionærer. Dette skyldes, at funktionærer ofte har længere pauser i deres arbejde, hvorimod ikke-funktionærer normalt har en mere jævn arbejdsbelastning året rundt.

Særlig feriegodtgørelse 2022

Nogle ansatte – heriblandt nogle offentligt ansatte – kan være berettiget til en særlig feriegodtgørelse i 2022. Dette kan skyldes særlige overenskomstforhold eller arbejdsbetingelser. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man er berettiget til en særlig feriegodtgørelse, bør man kontakte sin arbejdsgiver eller fagforening.

Særlig feriegodtgørelse 2023

I 2023 vil der være en ekstraordinær ferielovgivning på plads, som indebærer, at alle danske arbejdstagere vil modtage mere ferie end normalt. I forbindelse med denne ekstraordinære ferieperiode vil der også være særlige regler for, hvordan ferietillægget udbetales. Disse regler er endnu ikke blevet fastlagt, men det forventes, at de vil blive annonceret i god tid før ferieperioden i 2023.

Ferietillæg ved fratrædelse

Hvis man fratræder sin stilling i løbet af året, er man stadig berettiget til at modtage det ferietillæg, som man har optjent. Dette gælder uanset om man har haft ferie eller ej. Ferietillægget vil blive udbetalt i forbindelse med den sidste løn, man modtager fra sin tidligere arbejdsgiver.

Ferietillæg skat

Ferietillægget er ikke skattefrit. Det betyder, at man skal betale skat af det beløb, man modtager i ferietillæg. Skatten vil blive trukket automatisk af ens arbejdsgiver, inden ferietillægget bliver udbetalt.

Ferietillæg udbetaling

Som tidligere nævnt bliver ferietillægget udbetalt på ens lønudbetaling. Man behøver derfor ikke at ansøge om det eller opgøre beløbet – det sker automatisk i forbindelse med ens løn.

Forhøjet ferietillæg april 2023

Som nævnt vil der være en ekstraordinær ferieperiode i 2023. I denne periode vil ferietillægget også blive forhøjet, så man modtager mere end normalt. Dette er en del af den nye ferielovgivning, som træder i kraft fra 1. september 2020. Det forventes, at det forhøjede ferietillæg vil blive udbetalt i april 2023.

Hvornår udbetales ferietillæg 2022?

Som tidligere nævnt er ferietillægget udbetaling forskelligt alt efter, om man er ansat som funktionær eller ikke-funktionær. Hvis man er funktionær, vil ferietillægget blive udbetalt i tre rater i maj, september og december 2022. Hvis man er ikke-funktionær, vil hele ferietillægget blive udbetalt på én gang i forbindelse med sommerferien 2022.

FAQs:

Q: Hvad er ferietillæg?
A: Ferietillæg er en økonomisk kompensation for, at man ikke arbejder i forbindelse med sommerferien. Det er en fastsat betaling, som gælder for alle danske arbejdstagere.

Q: Hvornår udbetales ferietillæg 2022?
A: Udbetalingen af ferietillægget i 2022 foregår forskelligt alt efter, om man er ansat som funktionær eller ej. For funktionærer er tidsplanen som følger: 15. maj 2022: 1/3 af ferietillægget udbetales, 1. september 2022: Yderligere 1/3 af ferietillægget udbetales, 1. december 2022: De sidste 1/3 af ferietillægget udbetales. For ikke-funktionærer bliver hele ferietillægget udbetalt på én gang i forbindelse med sommerferien 2022.

Q: Hvor meget ferietillæg vil man modtage i 2022?
A: Beløbet for ferietillæg i 2022 har endnu ikke været fastsat.

Q: Vil der være særlige regler for ferietillæg i 2023?
A: Ja, i 2023 vil der være en ekstraordinær ferielovgivning på plads, som indebærer, at alle danske arbejdstagere vil modtage mere ferie end normalt. Der vil også være særlige regler for, hvordan ferietillægget udbetales i denne periode.

Q: Er ferietillæg skattefrit?
A: Nej, ferietillægget er ikke skattefrit. Man skal betale skat af det beløb, man modtager i ferietillæg. Skatten vil blive trukket automatisk af ens arbejdsgiver, inden ferietillægget bliver udbetalt.

Q: Hvad sker der med ferietillæg, hvis man fratræder sin stilling?
A: Hvis man fratræder sin stilling i løbet af året, er man stadig berettiget til at modtage det ferietillæg, som man har optjent. Dette gælder uanset om man har haft ferie eller ej. Ferietillægget vil blive udbetalt i forbindelse med den sidste løn, man modtager fra sin tidligere arbejdsgiver.

Q: Hvornår vil ferietillægget blive forhøjet?
A: Ferietillægget vil blive forhøjet i april 2023 i forbindelse med den ekstraordinære ferielovgivning, som træder i kraft fra 1. september 2020.

Keywords searched by users: hvornår udbetales ferietillæg 2022 ferietillæg 2022 funktionær, særlig feriegodtgørelse 2022, særlig feriegodtgørelse 2023, hvad er ferietillæg, ferietillæg ved fratrædelse, ferietillæg skat, ferietillæg udbetaling, forhøjet ferietillæg april 2023

Categories: Top 65 hvornår udbetales ferietillæg 2022

Webinar: Udbetaling af ferietillæg i Visma Løn – 28.04.2022

Hvornår udbetales ferietillæg efter ny ferielov?

Som følge af ændringerne i ferieloven, blev der også indført en række nye regler for udbetaling af ferietillæg. Det betyder i praksis, at mange lønmodtagere vil opleve, at deres ferietillæg nu bliver udbetalt på en anden måde end tidligere. I denne artikel vil vi gennemgå, hvordan ferietillægget udbetales efter de nye regler, og hvad det betyder for dig som lønmodtager.

Hvad er ferietillæg?

Før vi går ind i detaljer om udbetalingen af ferietillæg efter den nye ferielov, er det værd at forklare, hvad ferietillæg egentlig er. Ferietillæg er en ekstra løn, som arbejdsgiveren udbetaler til den enkelte medarbejder i forbindelse med ferieafholdelse. Ferietillægget skal kompensere for den manglende løn, man får, når man holder ferie. Ferieloven fastsætter, at man som minimum skal have 12,5 procent af sin løn i ferietillæg. Derudover kan der være aftalt andre beløb eller procenter i medarbejderens ansættelseskontrakt eller overenskomst.

Udbetaling af ferietillæg før den nye ferielov

Inden den nye ferielov trådte i kraft i 2020, var reglerne for udbetaling af ferietillæg enkle. Ferietillægget blev udbetalt som et engangsbeløb senest ved udgangen af maj måned hvert kalenderår. Hvis man var ansat i en periode på mellem 1. september og 31. december, ville man få udbetalt en procentdel af ferietillægget i forhold til antallet af måneder, man havde været ansat.

Eksempelvis ville en medarbejder, der havde en månedsløn på 30.000 kr. og en ferietillægsprocent på 12,5, få udbetalt et engangsbeløb på 3.750 kr. ved udgangen af maj måned. Hvis medarbejderen var ansat i en periode på 11 måneder, ville vedkommende få udbetalt 11/12 af ferietillægget, svarende til 3.437,50 kr.

Udbetaling af ferietillæg efter den nye ferielov

Efter den nye ferielov er udbetalingen af ferietillæg ændret markant. Ferietillægget skal nu udbetales månedligt sammen med lønnen, og det nye ferieår i Danmark løber fra 1. september til 31. august året efter. Det betyder, at man som lønmodtager får udbetalt en procentdel af ens samlede bruttoløn hver måned og kan derfor ikke se den præcise størrelse af ens ferietillæg på hver lønseddel. Man kan dog altid få en månedlig opgørelse af ferietillægget fra sin arbejdsgiver.

Hvis man for eksempel har en månedsløn på 30.000 kr. og en ferietillægsprocent på 12,5, vil man hver måned få udbetalt 3.750 kr. i ferietillæg. Hvis man skulle holde ferie i en given måned, ville man stadig få udbetalt ferietillægget, da det fungerer som en bonus oven i lønnen. Derudover har man mulighed for at få udbetalt sit ferietillæg på forhånd, hvis ens arbejdsgiver giver mulighed for det.

Overgangsperioden: Hvad med ferietillæg fra tidligere år?

Overgangsperioden for den nye ferielov løber fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Det betyder, at man i denne periode optjener feriedage efter både den gamle og den nye ferielov. Det samme gælder for udbetalingen af ferietillæg.

Hvis man har optjent ferietillæg under den gamle ferielov i perioden 1. september 2018 til 31. august 2019, skal dette udbetales senest ved udgangen af maj 2020. Arbejdsgiveren kan dog også vælge at overføre ferietillægget til den nye ordning og udbetale det månedligt i perioden fra 1. juni til 31. august 2020. Hvis man er i tvivl om, hvordan ens ferietillæg bliver udbetalt i overgangsperioden, bør man kontakte sin arbejdsgiver.

FAQs om udbetaling af ferietillæg efter ny ferielov

Spørgsmål: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan se mit ferietillæg på min lønseddel?

Svar: Det kan være en god idé at kontakte din arbejdsgiver og bede om en månedlig opgørelse af dit ferietillæg. Du kan også undersøge, om din arbejdsgiver har en onlineportal, hvor du kan se din løn og ferietillæg.

Spørgsmål: Kan jeg få udbetalt mit ferietillæg på forhånd?

Svar: Det afhænger af din arbejdsgiver. Nogle arbejdsgivere tilbyder muligheden for at få udbetalt sit ferietillæg på forhånd, mens andre ikke gør det. Det kan være en god idé at spørge din arbejdsgiver, hvis du har brug for ferietillægget på forhånd.

Spørgsmål: Hvad sker der med mit ferietillæg, hvis jeg siger op eller bliver fyret?

Svar: Som udgangspunkt skal ferietillægget udbetales, når du holder ferie. Hvis du ikke kommer til at afholde din årlige ferie, vil din arbejdsgiver normalt udbetale dit tilgodehavende ferietillæg ved din fratræden.

Spørgsmål: Skal jeg betale skat af mit ferietillæg?

Svar: Ja, ferietillægget er som udgangspunkt afgiftspligtigt og skal derfor betragtes som en del af din løn. Du skal derfor betale skat af dit ferietillæg på samme måde som din almindelige løn.

Spørgsmål: Har den nye ferielov ændret på størrelsen af ferietillægget?

Svar: Nej, den nye ferielov har ikke ændret på størrelsen af ferietillægget. Som udgangspunkt skal man stadig have mindst 12,5 procent i ferietillæg af ens løn. Derudover kan der være aftalt andre beløb eller procenter i medarbejderens ansættelseskontrakt eller overenskomst.

Sammenfatning

Efter den nye ferielov skal ferietillægget udbetales månedligt sammen med lønnen, og det nye ferieår i Danmark løber fra 1. september til 31. august året efter. Det betyder, at man som lønmodtager får udbetalt en procentdel af ens samlede bruttoløn hver måned, og man kan derfor ikke se den præcise størrelse af ens ferietillæg på hver lønseddel. Hvis man har optjent ferietillæg under den gamle ferielov i perioden 1. september 2018 til 31. august 2019, skal dette udbetales senest ved udgangen af maj 2020, medmindre arbejdsgiveren overfører ferietillægget til den nye ordning.

Hvornår får man ferietillæg?

Hvornår får man ferietillæg? Dette er et spørgsmål, som mange danskere stiller sig selv, når de planlægger deres ferie. Ferietillæg er en økonomisk kompensation, som man får, når man holder ferie fra arbejdet. I denne artikel vil vi undersøge, hvornår man får ferietillæg, og hvad det indebærer.

Ferietillæg i Danmark

I Danmark har man ret til ferie og ferietillæg. Ifølge ferieloven har man som lønmodtager ret til mindst 25 dages ferie om året. Hvis man har været ansat i mindre end 12 måneder, har man ret til to dages ferie for hver måned, man har været ansat.

Ferietillægget er ikke en del af grundlønnen, men en ekstra økonomisk kompensation for at holde ferie. Ferietillægget er på 1% af den samlede løn, som man har optjent i det forudgående ferieår. Ferietillægget udbetales i maj måned, som et engangsbeløb, og det bliver indberettet til Skattestyrelsen.

For at have ret til ferietillægget, skal man have optjent ret til ferie i det forudgående ferieår. Hvis man ikke har optjent ret til ferie i det forudgående ferieår, får man heller ikke ferietillægget.

Hvornår får man ferietillæg?

Som tidligere nævnt får man ferietillægget udbetalt i maj måned. Det betyder, at man får ferietillægget, hvis man har optjent ret til ferie i det forudgående ferieår. Ferietillægget bliver udbetalt uanset, om man holder ferie eller ej.

For at illustrere, hvornår man får ferietillæg, kan man se på følgende eksempel: Hvis man har optjent ret til ferie i 2020, får man ferietillægget udbetalt i maj 2021.

Hvor meget får man i ferietillæg?

Som tidligere nævnt er ferietillægget på 1% af den samlede løn, man har optjent i det forudgående ferieår. Det betyder, at jo højere ens løn er, jo større vil ferietillægget være. Hvis man for eksempel har en løn på 300.000 kr. om året, vil ferietillægget være på 3.000 kr.

Ferietillæg og skat

Ferietillægget er skattepligtigt, og det bliver indberettet til Skattestyrelsen sammen med den øvrige løn. Det betyder, at man skal betale skat af ferietillægget på samme måde som af sin almindelige løn.

Hvis man har valgt at få udbetalt ferietillægget som et engangsbeløb i maj måned, vil der blive trukket arbejdsmarkedsbidrag og skat ved udbetalingen. Hvis man derimod har valgt at få udbetalt ferietillægget i forbindelse med ferieafholdelse, vil der kun blive trukket skat og arbejdsmarkedsbidrag af selve lønnen.

FAQs

1. Hvad er forskellen på ferietillæg og feriepenge?

Ferietillægget er en økonomisk kompensation for at holde ferie, og det bliver udbetalt én gang om året i maj måned. Feriepengene er den løn, man får, når man holder ferie. Feriepengene bliver udbetalt, når man holder ferie og svarer til den løn, man ville have fået, hvis man havde været på arbejde.

2. Kan man få ferietillæg hvis man ikke har været ansat hele året?

Hvis man har været ansat i mindre end 12 måneder, har man ret til to dages ferie for hver måned, man har været ansat. Hvis man har været ansat i mindre end et år, kan man derfor have optjent ret til ferie og ferietillæg.

3. Kan man få ferietillæg hvis man ikke tager sin ferie?

Ja, man får ferietillægget uanset om man holder ferie eller ej. Ferietillægget er en økonomisk kompensation for at holde ferie, men det bliver udbetalt uanset om man vælger at holde sin ferie eller ej.

4. Kan man få udbetalt ferietillægget i rater?

Nej, ferietillægget bliver udbetalt én gang om året i maj måned. Man kan derfor ikke få ferietillægget udbetalt i rater eller på andre tidspunkter af året.

5. Kan man forhandle om ferietillægget?

Ferietillægget er fastsat ved lov, og man kan derfor ikke forhandle om størrelsen af ferietillægget. Ferietillægget er på 1% af den samlede løn, man har optjent i det forudgående ferieår, og det kan ikke ændres ved individuelle aftaler.

See more here: botanicavietnam.com

ferietillæg 2022 funktionær

Ferietillæg 2022 for Funktionærer: Alt hvad du behøver at vide

Når ferien nærmer sig, kan det være svært at holde styr på de forskellige vilkår og bestemmelser omkring ferietillæg. Som funktionær er det vigtigt at have styr på, hvordan ferietillægget fungerer, og hvilke regler der gælder, når det kommer til udbetaling af ferietillæg 2022. I denne artikel vil vi gå i dybden med, hvad ferietillægget er, hvordan det fungerer, og hvilke rettigheder du som funktionær har med hensyn til ferietillæg i 2022.

Hvad er ferietillæg?

Ferietillæg er en skattepligtig lønkomponent, der udbetales til lønmodtagere i forbindelse med ferieperioden. Ferietillægget udgør typisk 1% af lønnen, og udbetales enten sammen med feriepengene eller på et andet tidspunkt, der er aftalt mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Ferietillægget er en kompensation for den tid, hvor lønmodtageren rejser eller holder ferie, og kan også anvendes til at dække omkostningerne ved transport og eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med ferien.

Hvordan fungerer ferietillægget for funktionærer?

Som funktionær har du ret til at modtage ferietillæg efter de samme regler, der gælder for andre lønmodtagere. Der er dog nogle særlige regler, der gælder for funktionærer, når det kommer til udbetaling af ferietillæg.

Hvis du arbejder som funktionær, vil dit ferietillæg blive beregnet ud fra din månedsløn. Du vil typisk modtage ferietillægget sammen med din normale løn, og det vil blive udbetalt i juni måned, med mindre andet er aftalt.

Der er ingen faste regler for, hvor meget ferietillæg, du skal modtage som funktionær. Det afhænger af din overenskomst og din ansættelseskontrakt, så det er altid en god ide at tjekke, hvad der er aftalt i din kontrakt.

Ferietillæg i 2022

Ferietillægget i 2022 vil som udgangspunkt ikke afvige fra tidligere år, hvor ferietillægget typisk udgør 1% af den samlede månedsløn.

Der er dog nogle nye regler, der træder i kraft fra 2022, der påvirker, hvordan ferietillægget fungerer. Disse regler omfatter blandt andet:

– Mulighed for at tage feriedage i optjeningsåret
– Mulighed for at tage feriedage, mens man stadig optjener ferie
– Ændrede regler for afholdelse af ferie
– Øget fleksibilitet i forhold til optjening og afholdelse af feriedage
– Ændringer i reglerne om ferieafholdelsesdage

Det betyder, at du som funktionær vil have endnu mere fleksibilitet og muligheder for at tilpasse dine ferieplaner i 2022, mens du stadig får det samme ferietillæg som tidligere år.

FAQs om ferietillæg 2022 for funktionærer

Hvad er et ferietillæg?
Ferietillæg er en skattepligtig lønkomponent, der udbetales til lønmodtagere i forbindelse med ferieperioden. Ferietillægget udgør typisk 1% af lønnen, og udbetales enten sammen med feriepengene eller på et andet tidspunkt, der er aftalt mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Hvordan fungerer ferietillægget for funktionærer?
Som funktionær har du ret til at modtage ferietillæg efter de samme regler, der gælder for andre lønmodtagere. Der er dog nogle særlige regler, der gælder for funktionærer, når det kommer til udbetaling af ferietillæg.

Hvor meget ferietillæg skal jeg modtage som funktionær?
Der er ingen faste regler for, hvor meget ferietillæg, du skal modtage som funktionær. Det afhænger af din overenskomst og din ansættelseskontrakt, så det er altid en god ide at tjekke, hvad der er aftalt i din kontrakt.

Hvornår udbetales ferietillægget?
Ferietillægget udbetales normalt i juni måned, med mindre andet er aftalt.

Hvordan kan jeg optjene feriedage?
Som funktionær optjener du feriedage i det kalenderår, hvor du arbejder. Du optjener 2,08 dages ferie pr. måned, hvilket svarer til 25 dages ferie om året.

Kan jeg tage ferie, før jeg har optjent feriedage?
Ja, du har mulighed for at tage feriedage, mens du stadig optjener ferie.

Hvad sker der med mine feriepenge, hvis jeg får ferietillæg?
Ferietillægget er en skattepligtig lønkomponent, der udbetales udover feriepengene, som du også modtager i forbindelse med din ferie.

Hvordan kan jeg beregne, hvor meget ferietillæg jeg skal modtage?
Du kan beregne, hvor meget ferietillæg du skal modtage ved at tage udgangspunkt i din månedsløn og gange med 1%. Hvis du er i tvivl om, hvor meget ferietillæg du skal modtage, kan du altid tjekke din ansættelseskontrakt eller spørge din arbejdsgiver.

Konklusion

Ferietillægget er en vigtig komponent i den samlede lønpakke for funktionærer, og det er vigtigt at have styr på, hvordan det fungerer. Ferietillægget udgør typisk 1% af lønnen og bliver udbetalt årligt i juni måned. Som funktionær har du ret til at modtage ferietillægget i henhold til din ansættelseskontrakt og overenskomst. Med de nye regler, der træder i kraft i 2022, vil du have endnu mere fleksibilitet og muligheder for at tilpasse dine ferieplaner, mens du stadig modtager det samme ferietillæg som tidligere år.

særlig feriegodtgørelse 2022

Særlig feriegodtgørelse er et begreb, som mange arbejdstagere sikkert kender til. Det er en ekstra bonus, som gives til ansatte, som har optjent feriepenge i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Hvis du er en af dem, så vil du sandsynligvis gerne vide mere om, hvad særlig feriegodtgørelse betyder for dig i 2022. I denne artikel vil vi forklare detaljeret, hvad det er, hvordan det fungerer, og hvad du bør vide om din egen situation.

Hvad er særlig feriegodtgørelse?

Særlig feriegodtgørelse er en ekstra bonus, som arbejdstagere i Danmark får, når de har optjent feriepenge. Det er i princippet en ekstra udbetaling, som er beregnet på baggrund af dine tidligere optjente feriepenge. Det betyder, at jo flere feriepenge du har optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, jo højere bliver din særlige feriegodtgørelse.

Hvordan fungerer særlig feriegodtgørelse?

Særlig feriegodtgørelse fungerer på en måde, der minder om den almindelige udbetaling af feriepenge. Hvis du har optjent feriepenge i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, så vil du modtage en særlig feriegodtgørelse på baggrund af de optjente feriepenge.

Det er dog vigtigt at bemærke, at du kun modtager særlig feriegodtgørelse i år, hvis du ikke har optjent feriepenge i perioden september 2020 til august 2021. Hvis du har optjent feriepenge i denne periode, så bliver de udbetalt som almindelige feriepenge i år, og du vil ikke modtage særlig feriegodtgørelse i år.

Hvordan beregnes særlig feriegodtgørelse?

Særlig feriegodtgørelse beregnes på baggrund af de feriepenge, du har optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Det betyder, at jo flere feriepenge du har optjent i denne periode, jo højere bliver din særlige feriegodtgørelse.

Den særlige feriegodtgørelse svarer til 1/5 af de feriepenge, du har optjent i perioden. Det vil sige, at hvis du har optjent 10.000 kr. i feriepenge i perioden, vil din særlige feriegodtgørelse være på 2.000 kr.

Hvornår får jeg udbetalt særlig feriegodtgørelse?

Særlig feriegodtgørelse bliver udbetalt sammen med din almindelige feriepenge i maj-juni 2022. Hvis du ikke har valgt at få feriepengene udbetalt på en bestemt måde, vil de blive udbetalt til din NemKonto.

FAQs

Hvad sker der med feriepengene, hvis jeg allerede har fået dem udbetalt?

Hvis du allerede har fået udbetalt dine feriepenge fra perioden september 2019-august 2020, vil du stadig modtage den særlige feriegodtgørelse i maj-juni 2022. Særlig feriegodtgørelse bliver ikke udbetalt sammen med almindelige feriepenge, men som en separat betaling.

Hvor meget er den særlige feriegodtgørelse i 2022?

Den særlige feriegodtgørelse i 2022 er på 1/5 af de feriepenge, du har optjent i perioden september 2019-august 2020. Det betyder, at den varierer fra person til person, alt efter hvor mange feriepenge du har optjent i perioden.

Hvordan påvirker særlig feriegodtgørelse min skat i 2022?

Særlig feriegodtgørelse bliver beskattet på samme måde som almindelige feriepenge. Det vil sige, at du skal betale skat af den særlige feriegodtgørelse, når du modtager den.

Er særlig feriegodtgørelse skattefri?

Nej, særlig feriegodtgørelse bliver beskattet som almindelige feriepenge, og derfor er de ikke skattefrie.

Kan jeg få udbetalt mine feriepenge som særlig feriegodtgørelse?

Nej, særlig feriegodtgørelse er en ekstra udbetaling, der kun gives til de ansatte, som har optjent feriepenge i perioden september 2019-august 2020. Feriepenge fra andre perioder bliver udbetalt som almindelige feriepenge.

Konklusion

Særlig feriegodtgørelse kan være en ekstra bonus for mange danske arbejdstagere i 2022. Det er vigtigt at vide, hvad særlig feriegodtgørelse er, hvordan det fungerer, og hvad det betyder for dig og din skat. Hvis du har optjent feriepenge i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, så vil du modtage særlig feriegodtgørelse i maj-juni 2022.

Husk at holde øje med din lønseddel og din NemKonto i maj-juni 2022 for at sikre, at du modtager din særlige feriegodtgørelse på den korrekte måde. Vi håber, at denne artikel har givet dig et overblik over, hvad særlig feriegodtgørelse er, og hvad du kan forvente i 2022.

Images related to the topic hvornår udbetales ferietillæg 2022

Webinar: Udbetaling af ferietillæg i Visma Løn - 28.04.2022
Webinar: Udbetaling af ferietillæg i Visma Løn – 28.04.2022

Article link: hvornår udbetales ferietillæg 2022.

Learn more about the topic hvornår udbetales ferietillæg 2022.

See more: https://botanicavietnam.com/category/blog blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *