Skip to content
Trang chủ » Hvornår bliver feriepenge udbetalt? Få svaret her og nu!

Hvornår bliver feriepenge udbetalt? Få svaret her og nu!

Feriepenge udbetaling af indefrosset opsparing | Den nye ferielov (Indefrosne feriepenge nye regler)

hvornår bliver feriepenge udbetalt

Hvornår bliver feriepenge udbetalt?

Feriepenge er en af de vigtige fordele for ansatte i Danmark. De tjener normalt 2,08 dage ferie per måned, og når ferieperioden kommer, får de deres penge udbetalt. Men hvornår bliver feriepenge udbetalt? Og hvad sker der, hvis man ikke får udbetalt sine feriepenge til tiden? Der er mange spørgsmål i den forbindelse, og vi vil forsøge at besvare dem i denne artikel.

Hvordan beregnes feriepenge?

Inden vi går videre til at besvare spørgsmålet om udbetaling af feriepenge, er det vigtigt at forstå, hvordan man beregner feriepengene. Det er baseret på den samlede bruttoløn, som du har optjent siden den sidste feriepengeperiode. Feriepengene udgør normalt 12,5 procent af din bruttoløn.

Hvornår skal feriepengene udbetales?

Ifølge ferieloven skal feriepengene normalt udbetales inden den 31. maj. Det vil sige, at hvis du har optjent feriepenge i perioden 1. september til 31. august, så skal din arbejdsgiver udbetale dine feriepenge inden 31. maj det efterfølgende år. Hvis din arbejdsgiver ikke overholder fristen, kan det betyde en bøde og yderligere renter. Det er derfor vigtigt at tjekke med din arbejdsgiver om udbetaling af dine feriepenge, hvis du ikke har modtaget dem inden den 31. maj.

Hvem får udbetalt feriepenge?

Alle ansatte i Danmark, uanset om du er fastansat eller midlertidig ansat, får udbetalt feriepenge. Dette gælder også for elever, lærlinge og praktikanter. Hvis en person er ansat i mindre end et år, vil feriepengene blive udbetalt, når ansættelsesforholdet slutter.

Hvad sker der hvis man ikke får udbetalt sine feriepenge til tiden?

Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler dine feriepenge til tiden, kan det betyde en bøde og renter. Bøden kan variere afhængigt af arbejdsgiverens størrelse, mens renterne beregnes til 2 procent per måned. Det er vigtigt at huske på, at det er arbejdsgiverens ansvar at udbetale feriepengene, og hvis der opstår problemer, bør du kontakte din fagforening for assistance.

Kan man bruge feriepenge som opsigelsesvarsel?

Nej, feriepenge kan ikke bruges som opsigelsesvarsel. Når du ønsker at opsige dit arbejde, skal du give arbejdsgiveren besked i overensstemmelse med overenskomsten eller din ansættelseskontrakt. Du kan ikke bruge dine feriepenge som erstatning for en opsigelse.

Hvilke regler gælder for udbetaling af feriepenge under sygdom eller barsel?

Under sygdom eller barsel fortsætter man normalt med at optjene feriepenge, som skal udbetales inden den 31. maj det efterfølgende år. Hvis du har brugt dine feriedage, når du bliver syg, vil din arbejdsgiver betale dig sygedagpenge i stedet.

Kan man få udbetalt feriepenge som lønmodtager i udlandet?

Ja, feriepenge kan også udbetales til lønmodtagere i udlandet, hvis de har optjent feriepenge. Før du rejser fra Danmark, skal du sørge for at give din arbejdsgiver besked og oplyse om din adresse og bankkonto. Din arbejdsgiver vil informere dig om, hvordan du kan få dine feriepenge udbetalt.

Udbetaling af feriepenge

Når det er tid til at udbetale dine feriepenge, vil din arbejdsgiver overføre pengene til din feriekonto. Det er vigtigt at tjekke, om pengene er blevet overført korrekt og i tide. Hvis du har spørgsmål om udbetaling af dine feriepenge, kan du kontakte både din arbejdsgiver og din bank.

Udbetaling af feriepenge uden at holde ferie

Du har mulighed for at få udbetalt dine feriepenge uden at holde ferie. Hvis du har brug for ekstra penge, kan du bede din arbejdsgiver om at udbetale dine feriepenge. I så fald vil du ikke have nogen feriedage tilbage.

Se feriepenge

Du kan se dine feriepenge ved at logge ind på borger.dk eller e-boks.dk. Her kan du også se, hvor mange feriedage, du har tilbage, og hvornår du sidst har modtaget udbetaling af feriepenge.

Hvornår kommer feriepenge ind på feriekonto

Feriepenge skal normalt indsættes på din feriekonto senest den 31. maj det efterfølgende år. Det er vigtigt at tjekke, at pengene er blevet overført korrekt og i tide. Hvis du ikke kan se dine feriepenge på din feriekonto efter den 31. maj, bør du kontakte din arbejdsgiver.

Bestil feriepenge

Hvis du ønsker at bestille udbetaling af dine feriepenge, kan du kontakte din arbejdsgiver. Det er vigtigt at huske på, at feriepenge normalt udbetales i maj, og det er arbejdsgiverens ansvar at overføre pengene til din feriekonto.

Mine feriepenge

Du kan se dine feriepenge og feriedage ved at logge ind på borger.dk eller e-boks.dk. Her kan du også se tidligere udbetalinger og hvornår dine feriepenge skal udbetales næste gang.

Udbetaling af indefrosne feriepenge

Hvis du har arbejdet i Danmark i mere end tre år, og du ikke har holdt alle dine feriedage, kan du have indefrosne feriepenge. Disse penge kan derefter udbetales, når du går på pension eller forlader Danmark permanent. Hvis du er berettiget til indefrosne feriepenge, vil du blive informeret om det af din arbejdsgiver.

Feriepenge til gode

Hvis du har feriepenge til gode, kan du få dem udbetalt ved at kontakte din arbejdsgiver. Det er vigtigt at huske på, at feriepenge normalt udbetales i maj, og det er arbejdsgiverens ansvar at overføre pengene til din feriekonto.

I dette indlæg har vi dækket nogle af de oftest stillede spørgsmål om udbetaling af feriepenge i Danmark. Hvis du har yderligere spørgsmål, bør du kontakte din arbejdsgiver eller din fagforening for assistance. At vide om hvordan man får udbetalt sine feriepenge og når man skal modtage dem er vigtigt for at planlægge din økonomi og planlægge dine feriedage og ferierejser.

Keywords searched by users: hvornår bliver feriepenge udbetalt udbetaling af feriepenge, udbetaling af feriepenge uden at holde ferie, se feriepenge, hvornår kommer feriepenge ind på feriekonto, bestil feriepenge, mine feriepenge, udbetaling af indefrosne feriepenge, feriepenge til gode

Categories: Top 18 hvornår bliver feriepenge udbetalt

Feriepenge udbetaling af indefrosset opsparing | Den nye ferielov (Indefrosne feriepenge nye regler)

Hvad sker der hvis jeg ikke hæver mine feriepenge?

Som den danske lovgivning dikterer, optjener man som lønmodtager ret til fem ugers ferie hvert år. Det betyder, at man har ret til at holde fri i fem uger og stadig få udbetalt samme løn som i ens normale arbejdstid. Derudover er det også sådan, at man har mulighed for at tage sin ferieløn som et pengebeløb udbetalt, hvis arbejdsgiver og lønmodtager aftaler det. Men hvad sker der egentlig, hvis man ikke hæver sine feriepenge? Det vil vi se nærmere på i denne artikel.

Hvis man vælger ikke at hæve sine feriepenge, skal arbejdsgiveren indbetale beløbet til en særlig fond, Feriefonden. Dette gælder både for lønmodtagere, der har valgt at få udbetalt deres ferieløn, og for dem, der ikke har ønsket at få den udbetalt. Feriefonden er en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet, der har til formål at administrere feriepengene for lønmodtagere.

Fonde arbejder som regel på en ikke-profit basis, og det gælder også for Feriefonden. Hvis man som lønmodtager har udbetalt sin ferieløn og ikke har valgt at holde ferie, indgår de beløb som arbejdsgiveren indbetaler til feriefonden i den samme fond. Pengene bruges i fundet til at finansiere ferier for personer, der eksempelvis ikke har råd til en ferie selv.

Feriepengene udbetales automatisk eller ved anmodning

Feriepengene for det foregående år udbetales automatisk én gang om året, og udbetalingen sker typisk i slutningen af maj måned. Feriepengene bliver afregnet som en procentsats af ens årlige løn, og der er således nogen forskel i størrelsen af feriepengene, afhængigt af ens årlige indkomst.

Hvis man ønsker at hæve sine feriepenge på et andet tidspunkt end ved den årlige udbetaling i maj, kan man også anmode om dette. Det kan eksempelvis være i tilfælde af, at man ønsker at tage en længere ferie eller måske ønsker at bruge pengene til andet end til ferie. Hvis man ønsker at anmode om udbetaling af sine feriepenge, skal man kontakte feriefonden og angive sit fulde navn, CPR-nummer, adresse og telefonnummer.

Hvad sker der, hvis man ikke hæver sine feriepenge?

Hvis man som lønmodtager ikke hæver sine feriepenge, bliver beløbet indbetalt til Feriefonden, som vi tidligere har beskrevet. Feriefondens formål er at administrere feriepengene for lønmodtagere og sikre, at pengene kommer til gavn for dem, der har brug for ferie, men ikke har økonomisk mulighed for at tage selv.

Hvis man har været ansat i mere end et år, har man ret til en ferie på fem uger i Danmark. Hvis man er tilmeldt en a-kasse, har man også mulighed for at få udbetalt dagpenge i løbet af sin ferie. Hvis man har tilmeldt sig a-kassen, vil dokumentation dog som regel være nødvendig i form af en attest fra sin arbejdsgiver, som bekræfter, at man har taget sin ferie.

Hvad sker der, hvis man går på pension eller dør?

Hvis man går på pension og har feriepenge til gode, vil disse blive udbetalt på samme tidspunkt som den udbetalte pension. Der er således ikke behov for at kontakte Feriefonden for at få udbetalt sine feriepenge, da dette sker automatisk.

Hvis man som lønmodtager går bort før udbetalingen af ens feriepenge, vil beløbet tilbageføres til Feriefonden, og det vil ikke blive udbetalt til ens arvinger eller nærtstående. Dette gælder også for personer, der har valgt at tage deres ferie som pengebeløb i stedet for at holde fri.

FAQs

1. Hvor meget feriepenge optjener man om året?

Som standard optjener man ret til fem ugers ferie om året på ens nuværende arbejdsplads. Hvis man har været ansat i mindre end et år, har man ret til to dage pr. fulde måned, man har arbejdet.

2. Hvornår udbetales feriepengene?

Feriepengene udbetales typisk én gang om året i slutningen af maj. Hvis man ønsker at hæve pengene på et andet tidspunkt, skal man anmode om det hos Feriefonden.

3. Kan man tage sin ferie som pengebeløb i stedet for at holde fri?

Ja, man har mulighed for at tage sin ferieløn som pengebeløb udbetalt. Det kræver dog, at man og ens arbejdsgiver har aftalt det.

4. Hvad sker der, hvis man ikke hæver sine feriepenge rettidigt?

Hvis man ikke hæver sine feriepenge, bliver beløbet indbetalt til Feriefonden. Pengene vil således ikke gå tabt, men vil i stedet blive brugt til at finansiere ferier for personer, der ikke har økonomisk mulighed for at tage afsted selv.

5. Hvad sker der, hvis man går på pension eller dør?

Hvis man går på pension, vil feriepengene blive udbetalt på samme tidspunkt som den udbetalte pension. Hvis man dør, vil beløbet tilbageføres til Feriefonden og ikke blive udbetalt til arvinger eller nærtstående.

Hvornår får man ferietillæg udbetalt 2023?

Hvornår får man ferietillæg udbetalt 2023?

Som arbejdstager i Danmark har du ret til at modtage feriepenge hvert år. Dette omfatter også en årlig ferietillæg. Men hvornår kan du forvente at modtage dit fulde beløb i 2023?

Ferietillægget er en økonomisk ydelse, der tildeles arbejdstagerne i Danmark. Det skal sikre, at alle medarbejdere har mulighed for at holde en velfortjent ferie, der kan lade op og styrke arbejdsevnen i fremtiden. Det er derfor vigtigt at vide, hvornår man kan forvente at modtage ferietillægget for at kunne planlægge sin ferie og eventuelle andre udgifter.

I denne artikel vil vi se nærmere på, hvornår du kan forvente at modtage ferietillæg i 2023 og besvare nogle relaterede spørgsmål, som kan opstå.

Hvornår udbetales ferietillægget?

Ferietillægget udbetales typisk i maj måned hvert år. Arbejdsgiverne er forpligtet til at betale ferietillæg senest på den sidste dag i denne måned. Dette gælder dog kun, hvis man har været ansat i hele det foregående kalenderår.

Det betyder, at du kun kan modtage ferietillæg, hvis du har været ansat hos din arbejdsgiver i hele det foregående kalenderår. Hvis du eksempelvis begyndte at arbejde for din arbejdsgiver i juni måned, vil du ikke modtage ferietillæg for det foregående år.

Ferietillægget svarer til 1% af din bruttoløn det forudgående år. Hvis du eksempelvis havde en bruttoløn på 300.000 kr. i 2022, vil du modtage et ferietillæg på 3.000 kr. i maj 2023.

Hvad sker der, hvis man starter eller stopper i et job midt i året?

Hvis du begynder i et nyt job midt i året, vil du være berettiget til ferietillæg for det antal måneder, du har arbejdet hos din nye arbejdsgiver. Din nye arbejdsgiver er forpligtet til at betale ferietillæg for de måneder, du har været ansat.

Hvis du derimod stopper i dit job midt i året, vil din arbejdsgiver stadig være forpligtet til at betale dig ferietillæg. I dette tilfælde vil du modtage et ferietillæg svarende til det antal måneder, du har været ansat i det pågældende kalenderår.

Der er dog en undtagelse til denne regel. Hvis du ikke har optjent en samlet ferieberettiget løn på mindst 82.676 kr. i det foregående kalenderår, vil du ikke være berettiget til ferietillæg. Dette beløb justeres årligt af Skatteministeriet.

Hvor meget får man i ferietillæg?

Som nævnt svarer ferietillægget til 1% af din bruttoløn det forudgående år. Hvis du eksempelvis havde en bruttoløn på 300.000 kr. i 2022, vil du modtage et ferietillæg på 3.000 kr. i maj 2023.

Det er vigtigt at bemærke, at ferietillægget er skattepligtigt. Det betyder, at du skal betale skat af din ferietillæg ligesom din månedlige løn.

Kan man undlade at modtage ferietillæg?

Det er ikke muligt at undlade at modtage ferietillæg. Ferietillægget er en obligatorisk økonomisk ydelse, som alle ansatte i Danmark er berettiget til.

Er der nogen forskel på ferietillægget og feriepenge?

Ja, der er en forskel mellem ferietillægget og feriepenge. Feriepenge svarer til 12,5% af din ferieberettigede løn det forudgående år. Feriepenge skal bruges til at finansiere din ferie, mens ferietillægget kan bruges til andre formål.

Feriepenge udbetales normalt i juni måned hvert år. Arbejdsgiverne er forpligtet til at betale feriepenge senest på den sidste dag i denne måned.

Hvad sker der, hvis man ikke bruger sine feriepenge?

Hvis du ikke bruger dine feriepenge, vil de automatisk blive overført til din feriekonto det efterfølgende år. Du får altså ikke udbetalt dine feriepenge, hvis du ikke bruger dem.

Hvad skal man gøre, hvis man ikke modtager ferietillæg?

Hvis du ikke modtager dit ferietillæg i maj måned, bør du kontakte din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver er forpligtet til at betale ferietillæg senest på den sidste dag i denne måned. Der kan dog opstå tekniske problemer eller fejl, som kan føre til forsinkelser.

Hvis du stadig ikke har modtaget dit ferietillæg efter at have kontaktet din arbejdsgiver, kan du kontakte Lønmodtagernes Feriemidler. De kan hjælpe dig med at få udbetalt dit ferietillæg.

Konklusion

Ferietillægget er en vigtig økonomisk ydelse for alle ansatte i Danmark. Det sikrer, at alle medarbejdere har mulighed for at holde en velfortjent ferie, der kan lade op og styrke arbejdsevnen i fremtiden. Ferietillægget udbetales normalt i maj måned hvert år, men der kan opstå undtagelser eller forsinkelser.

Som arbejdstager er det vigtigt at vide, hvornår man kan forvente at modtage sit ferietillæg, så man kan planlægge sin ferie og andre udgifter i god tid. Det er også vigtigt at bemærke, at ferietillægget er skattepligtigt og at der er en forskel mellem ferietillægget og feriepenge.

Hvis du har spørgsmål eller problemer vedrørende dit ferietillæg, er det en god idé at kontakte din arbejdsgiver eller Lønmodtagernes Feriemidler. De kan hjælpe dig med at få svar på dine spørgsmål eller løse eventuelle problemer, så du kan få det fulde beløb, du er berettiget til.

See more here: botanicavietnam.com

udbetaling af feriepenge

Denmark has consistently been ranked as one of the happiest countries in the world, which is largely attributed to its high standard of living, robust welfare state, and strong social programs. One of these social programs is the system of supplementary holiday pay or “feriepenge,” which is intended to ensure that Danish workers can afford to take time off work for vacation or rest without experiencing financial hardship.

In this article, we will explore the topic of udbetaling af feriepenge or the payout of holiday pay in Denmark. We will discuss the various rules and regulations that govern feriepenge, how the system works, and what workers in Denmark need to know to ensure that they receive their rightful holiday pay.

What is Feriepenge?

Feriepenge is a system of holiday pay that is designed to help workers in Denmark’s social welfare state take time off work for vacation or rest without suffering financial hardship. The system was introduced in 1980 and is administered by the Ministry of Employment and Industry.

Under the feriepenge system, eligible workers accrue a certain amount of holiday pay each year based on their earnings. Most workers in Denmark are entitled to four weeks of paid vacation each year, and the feriepenge system provides additional funds that can be used to cover the cost of living during those weeks.

According to the Danish Labor Market Holiday Act, feriepenge must be paid out to workers no later than May 31 of each year. The payout amount is usually calculated based on the worker’s earnings in the previous year and is equal to 12.5 % of those earnings.

How Does Feriepenge Work?

The feriepenge system is relatively straightforward, but there are a few key rules and regulations that workers in Denmark need to be aware of. Here is a brief overview of how the system works:

Accrual: The feriepenge system operates on an accrual basis, which means that eligible workers earn holiday pay based on their earnings during the year. For each month that a worker is employed, they earn 2.08% of their gross pay in holiday pay. This means that over the course of a year, a worker will accrue 25% of their gross pay in holiday pay.

Payout: Each year, workers in Denmark are entitled to four weeks of paid vacation. In addition to this, they are entitled to use their feriepenge to cover the cost of living during those weeks. The payout amount is usually equal to 12.5 % of the worker’s earnings from the previous year.

Timing: The Ministry of Employment and Industry is responsible for administering the feriepenge system, including the payout of holiday pay. According to the Danish Labor Market Holiday Act, feriepenge must be paid out to workers no later than May 31 of each year. If an employer fails to pay out the feriepenge by this date, they may be subject to fines or other penalties.

Taxation: Feriepenge are taxed as ordinary income in Denmark, which means that workers must pay income tax on any holiday pay that they receive. However, the tax rate for holiday pay is usually lower than the tax rate for regular income.

Eligibility: To be eligible for feriepenge, a worker must have been employed in Denmark for at least one month during the accrual year. They must also have earned at least DKK 50,974 during that year.

FAQs: Udbetaling af Feriepenge

Q: How is the payout amount calculated?

A: The payout amount is usually equal to 12.5 % of the worker’s earnings from the previous year.

Q: When must feriepenge be paid out?

A: According to the Danish Labor Market Holiday Act, feriepenge must be paid out to workers no later than May 31 of each year.

Q: What happens if an employer fails to pay out feriepenge on time?

A: If an employer fails to pay out feriepenge on time, they may be subject to fines or other penalties.

Q: Do workers pay income tax on feriepenge?

A: Yes, feriepenge are taxed as ordinary income in Denmark, which means that workers must pay income tax on any holiday pay that they receive.

Q: Who is eligible for feriepenge?

A: To be eligible for feriepenge, a worker must have been employed in Denmark for at least one month during the accrual year. They must also have earned at least DKK 50,974 during that year.

Q: Can workers use feriepenge to cover the cost of living during other times of the year?

A: No, feriepenge can only be used to cover the cost of living during the worker’s four weeks of paid vacation.

Q: Can workers choose not to receive feriepenge?

A: No, all eligible workers in Denmark are entitled to receive feriepenge each year.

Q: What happens if a worker leaves their job before the payout date?

A: If a worker leaves their job before the payout date, they are still entitled to receive their feriepenge from their former employer. However, the payout may be delayed if the worker has not yet accrued enough holiday pay to cover the cost of their vacation time.

Conclusion

Feriepenge is an important social program in Denmark that helps ensure that workers can afford to take time off work for vacation or rest. The system is relatively straightforward, but workers in Denmark need to be aware of the various rules and regulations that govern feriepenge to ensure that they receive their rightful holiday pay. By understanding how feriepenge works and what their rights are under the program, workers in Denmark can enjoy their time off work without worrying about financial hardship.

udbetaling af feriepenge uden at holde ferie

Den danske arbejdsmarked er kendt for at give flere velfærdsfordele til medarbejderne, såsom retten til ferie og feriepenge. Feriepenge er det beløb, som arbejdsgiveren betaler til medarbejderen i form af en procentdel af medarbejderens samlede løn, som kan bruges til at finansiere ferie i den nærmeste fremtid.

Som en del af ferieloven skal alle danske arbejdstagere modtage feriepenge, og disse penge bliver som regel udbetalt årligt i slutningen af maj eller i begyndelsen af juni. Det er dog også muligt for medarbejderen at få udbetalt feriepenge uden at holde ferie, og vi vil kort beskrive, hvordan dette kan lade sig gøre.

Feriepenge i Danmark

I Danmark er retten til ferie og feriepenge reguleret af ferieloven. Ifølge ferieloven har arbejdstagere ret til mindst fem ugers betalt ferie om året, og denne ferieperiode kan udvides til op til seks uger, afhængigt af alder og mulige overenskomster.

I forbindelse med udbetaling af feriepenge er det vigtigt at bemærke, at beløbet kan variere afhængigt af forskellige faktorer og udregnes normalt som en procentdel af den totale løn, som medarbejderen har modtaget i den periode, hvor vedkommende har arbejdet.

Det er også vigtigt at huske på, at feriepenge ikke kun gælder for ferie, der er holdt, men også for planlagte ferier i fremtiden.

Udbetaling af feriepenge uden at afholde ferie

Som nævnt har danske arbejdstagere ret til feriepenge, og hvis pengene ikke bliver brugt til ferie i den nærmeste fremtid, kan man få udbetalt feriepengene uden at holde ferie.

Ifølge ferieloven er det dog kun muligt at få udbetalt feriepenge, der er optjent mere end et år før ansøgningstidspunktet, eller hvis arbejdstageren har opsagt sit job. I disse tilfælde har arbejdstageren ret til at få udbetalt op til 50 procent af den optjente feriepenge.

Det er også vigtigt at bemærke, at det kan være en besværlig proces at få udbetalt feriepenge uden at holde ferie. Medarbejderne skal udfylde en række dokumenter og have bevis for, at de ikke kan holde ferie i den fastsatte periode.

Derudover kan nogle arbejdsgivere kræve, at medarbejderen skal fortsætte med at arbejde i en vis periode, før de vil udbetale feriepengene uden at holde ferie, såsom seks måneder eller et år.

Fordele ved at få udbetalt feriepenge uden at holde ferie

Der kan være flere fordele ved at få udbetalt feriepenge uden at holde ferie. For det første kan det give økonomisk frihed til arbejdstageren, da man kan bruge pengene til andre formål, såsom at betale gæld eller investere i noget, man har behov for.

Derudover kan udbetalingen af feriepenge uden at holde ferie også være gavnligt for virksomhederne, da det kan give medarbejderne et incitament til at fortsætte med at arbejde og undgå at forlade firmaet i jagt efter bedre muligheder. Det kan også give virksomhederne finansiel fleksibilitet i perioder, hvor de ikke har råd til at give medarbejderne fri, men stadig ønsker at give dem en form for kompensation.

FAQs om udbetaling af feriepenge uden at holde ferie

1. Hvordan ansøger jeg om at få udbetalt mine feriepenge uden at holde ferie?

Svar: Du skal kontakte din arbejdsgiver og anmode om at få udbetalt dine feriepenge. Din arbejdsgiver kan kræve, at du udfylder en række dokumenter, der beviser, at du ikke kan holde ferie på det pågældende tidspunkt.

2. Hvad sker der med mine feriepenge, hvis jeg forlader min nuværende jobstilling?

Svar: Hvis du forlader din stilling, har du ret til at få udbetalt de feriepenge, du har optjent, uanset om du har planlagt at holde ferie i den nærmeste fremtid eller ej.

3. Kan jeg få udbetalt mine feriepenge, hvis jeg stadig er ansat i mit nuværende job?

Svar: Det er muligt at få udbetalt dine feriepenge uden at holde ferie, hvis de er optjent mere end et år før ansøgningstidspunktet, eller hvis du har sagt op fra din nuværende stilling.

4. Hvilket beløb har jeg ret til, hvis jeg får udbetalt mine feriepenge uden at holde ferie?

Svar: Det beløb, du har ret til, vil afhænge af din samlede løn og hvor meget ferie du har optjent siden din sidste udbetaling af feriepenge. Normalt vil du få udbetalt op til 50 procent af det samlede beløb af feriepenge.

Images related to the topic hvornår bliver feriepenge udbetalt

Feriepenge udbetaling af indefrosset opsparing | Den nye ferielov (Indefrosne feriepenge nye regler)
Feriepenge udbetaling af indefrosset opsparing | Den nye ferielov (Indefrosne feriepenge nye regler)

Article link: hvornår bliver feriepenge udbetalt.

Learn more about the topic hvornår bliver feriepenge udbetalt.

See more: blog https://botanicavietnam.com/category/blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *