Skip to content
Trang chủ » Hvordan laver man et boksplot i Excel? Få tips og tricks her!

Hvordan laver man et boksplot i Excel? Få tips og tricks her!

Boksplot forklaret. Hvordan laver man det i Excel

hvordan laver man et boksplot i excel

Et boksplot er en grafisk repræsentation af en datasæts fordeling. Det er en effektiv måde at visualisere og identificere vigtige karakteristika i en datasæt, som f.eks. outliers, minimum-, maximum-, median- og kvartilværdier. I denne artikel vil vi gennemgå, hvordan man laver et boksplot i Excel.

Hvad er et boksplot?

Et boksplot er en grafisk repræsentation af en datasæts fordeling. Det viser medianværdien, minimum og maksimum værdierne, samt øvre og nedre kvartilværdier. Boksplottet kan hjælpe med at identificere outliers og give en fornemmelse af datasættets spredning og symmetri.

Dataindsamling og organisering

For at lave et boksplot i Excel, skal du have en datasæt. Du kan enten indsamle data manuelt eller importere data fra en anden kilde. Når du har din datasæt, skal du organisere den i en række kolonner og rækker i dit Excel-regneark.

Identificer minimum, maksimum og median

Det første trin i at lave et boksplot er at finde minimum, maksimum og medianværdierne i dit dataset. For at gøre dette kan du bruge Excel’s “MIN”, “MAX” og “MEDIAN” funktioner.

Beregn øvre og nedre kvartil grænser

Næste trin er at beregne øvre og nedre kvartil grænser. Dette kan gøres ved hjælp af Excel’s KVARTEL function. Kvartilgrænser angiver de værdier, der adskiller det nederste og øverste kvartil fra de resterende observationer i datasættet. Formlen til at beregne kvartilgrænser er:

=KVARTEL(data, kvartil)

I denne formel repræsenterer “data” den celle, der indeholder dine data, og “kvartil” er tallet mellem 0 og 4, der repræsenterer det kvartil, du vil beregne. For eksempel, hvis du vil beregne den øvre kvartil, skal du indtaste tallet 3 i stedet for “kvartil”.

Find eventuelle outliers

Outliers er observationer, der falder uden for det normale område. For at identificere outliers i dit datasæt, kan du bruge Excel’s “QUARTILE.EXC” funktion sammen med “IF” og “OR” funktionerne.

Grafisk repræsentation af boksplottet i Excel

Nu er det tid til at oprette boksplottet i dit Excel-regneark.

Oprettelse af et nyt Excel-regneark

Start med at oprette et nyt Excel-regneark og tilføj dine data i rækker og kolonner. Du kan vælge at bruge en enkelt kolonne eller flere kolonner, afhængigt af størrelsen på din datasæt.

Placering af data i regnearket

Når dine data er organiseret i rækker og kolonner, kan du vælge at placere boksplottet i samme regneark eller i et separat regneark. Hvis du vil placere boksplottet i samme regneark, skal du sørge for at placere det på en tom side i dit regneark, så det ikke nærer andre data.

Tilføjelse af boksplot i Excel

For at tilføje et boksplot i Excel skal du gå til fanen “Indsæt” og vælge “Boksplot” i diagramgruppen. Dette åbner “Boksplot og whiskers” dialogboksen.

Tilpasning af boksplot ved hjælp af formatmuligheder i Excel

Når boksplottet er blevet tilføjet til dit regneark, kan du tilpasse grafen ved hjælp af Excel’s formatmuligheder. Du kan ændre farve, størrelse og stil på boksplottet. Du kan også tilføje titler og beskrivelser for at forbedre forståelsen af grafen.

Hvordan laver man et boksplot i Excel på Mac?

At lave et boksplot i Excel på Mac er ikke anderledes end at gøre det på Windows. Begynd med at organisere din data i rækker og kolonner og brug funktionerne “MIN”, “MAX”, “MEDIAN” og “KVARTEL” til at finde minimum, maksimum, median og kvartilværdier. Brug derefter “Boksplot” funktionen under fanen “Indsæt” for at oprette boksplottet. Tilpas grafen ved hjælp af formatmulighederne i Excel.

Hvordan laver man et boksplot i Geogebra?

Geogebra er et softwareprogram, der primært anvendes til matematikundervisning. For at lave et boksplot i Geogebra skal du først indtaste dine data i programmet. Derefter skal du oprette et nyt diagram og vælge “Statistik” i diagramtypen. I “Statistik” dialogboksen skal du vælge “Boksplot” og indtaste den relevante information. Tryk på OK for at oprette boksplottet.

Hvordan laver man et boksplot i Sheets?

At lave et boksplot i Sheets er ikke anderledes end at gøre det i Excel. Begynd med at organisere din data i rækker og kolonner og brug funktionerne “MIN”, “MAX”, “MEDIAN” og “KVARTEL” til at finde minimum, maksimum, median og kvartilværdier. Brug derefter “Boksplot” funktionen under fanen “Indsæt” for at oprette boksplottet. Tilpas grafen ved hjælp af formatmulighederne i Sheets.

Hvordan laver man kvartilsæt i Excel?

For at lave kvartilsæt i Excel kan du bruge funktionerne “MIN”, “MAX”, “MEDIAN” og “KVARTEL”. Disse funktioner vil automatisk beregne minimum-, maksimum- og medianværdierne i dit datasæt, såvel som kvartilgrænserne.

Hvordan laver man et boksplot i hånden?

For at lave et boksplot i hånden skal du følge disse trin:

1. Skriv alle dine observationer langs en vandret linje, med hvert tal adskilt af et mellemrum.

2. Find minimum og maksimum værdierne, og træk dem fra hinanden for at finde spændvidden.

3. Find medianværdien ved at markere midtpunktet på linjen.

4. Find øvre og nedre kvartilværdierne ved at markere midtpunkterne mellem det højeste og midterste tal og midterste og laveste tal.

5. Tegn en boks mellem øvre og nedre kvartil, og tegn en lodret linje gennem median.

6. Tegn streger eller prikker for outliers, hvis der er nogen, ud fra den forudbestemte “outlier zone”.

Hvordan laver man boksplot i Wordmat?

Wordmat er en programudvidelse til Microsoft Word, der hovedsageligt bruges til matematikarbejde. For at lave et boksplot i Wordmat, skal du først indtaste dine data i et Word-dokument. Derefter kan du bruge Wordmat-formler til at beregne minimum-, maksimum-, median- og kvartilværdierne. Brug derefter “Boksplot” funktionen under fanen “Indsæt” for at oprette boksplottet.

Boksplot på engelsk

Boksplot på engelsk er “box plot”. Det er en populær statistisk grafisk repræsentation i både engelske og danske sprog og anvendes ofte til at vise spredning og symmetri i et datasæt.

Hvordan læser man et boksplot?

Når du læser et boksplot, kan du identificere følgende elementer:

1. Medianværdi: Den midterste linje i boksen angiver medianværdien.

2. Nedre kvartilgrænse: Det nederste hjørne i boksen angiver den nedre kvartilgrænse.

3. Øvre kvartilgrænse: Det øverste hjørne i boksen angiver den øvre kvartilgrænse.

4. Interkvartilrange: Det område, der er inden for boksen, angiver spændvidden af de fleste observationer i datasættet.

5. Outliers: Observationer, der falder uden for boksen eller ligner prikker eller streger, er outliers i datasættet.

Et boksplot kan hjælpe med at identificere vigtige egenskaber i et datasæt og give en hurtig og nem visualisering af datasættets fordeling.

Keywords searched by users: hvordan laver man et boksplot i excel hvordan laver man et boksplot i excel på mac, hvordan laver man et boksplot i geogebra, hvordan laver man et boksplot i sheets, hvordan laver man kvartilsæt i excel, hvordan laver man et boksplot i hånden, hvordan laver man boksplot i wordmat, boksplot engelsk, hvordan læser man et boksplot

Categories: Top 93 hvordan laver man et boksplot i excel

Boksplot forklaret. Hvordan laver man det i Excel

Hvordan laver man to boksplot i Excel?

Boksplot er en type diagram, der viser distributionen af en datasæt. Det er en praktisk måde at præsentere data på, da det kan give en hurtig oversigt over de forskellige fordelinger i et datasæt. Hvis du arbejder med Excel og er interesseret i at lave to boksplot, er der nogle vigtige trin, du skal følge for at få de bedste resultater. I denne artikel vil vi se på, hvordan du kan oprette to boksplot i Excel.

Trin 1: Indsamling af data og oprettelse af en tabel

Det første trin, når du vil oprette et boksplot i Excel, er at indsamle data og organisere det i en tabel. Dataene bør være numeriske for at oprette de bedste resultater. Når du har indsamlet dine data, kan du begynde at oprette en tabel og indtaste dine data. Det er vigtigt at sørge for, at dine data er organiseret i kolonner og rækker, så det er nemt at oprette et boksplot senere.

Trin 2: Indsættelse af boksplot

Når du har oprettet en tabel med dine data, kan du nu oprette et boksplot. For at oprette et boksplot skal du klikke på fanen “Indsæt” og vælge “Boksplot” i gruppen “Diagrammer”. Du kan nu vælge det boksplot, du vil oprette. Excel har forskellige typer boksplot, men for dette formål vil vi bruge den standard boksplot.

Trin 3: Tilpasning af boksplot

Når du har indsat boksplot i dit Excel-ark, kan du nu begynde at tilpasse det. Det første skridt er at vælge boksplot og klikke på fanen “Design”. Under designfanen kan du ændre boksplotets farver og typografi. Du kan også tilføje titler, akseetiketter og aksetitler til dit boksplot.

Trin 4: Oprettelse af et andet boksplot

Nu hvor du har oprettet et boksplot, kan du gentage trinene for at oprette yderligere boksplot. For at gøre dette skal du kopiere din eksisterende tabel med data og indsætte den et nyt sted i dit Excel-ark. Du kan nu gentage trin to og tre for at oprette det nye boksplot.

Trin 5: Sammenligning af boksplot

Når du har oprettet to boksplot, kan du nu sammenligne dem. Dette kan give dig en idé om, hvordan to datasæt ligner hinanden. Du kan gøre dette ved at placere dine to boksplot ved siden af hinanden og sammenligne dem. Du kan også bruge Excel-funktionen “Overlay” til at placere boksplot oven på hinanden og se forskellene.

FAQs

“Hvorfor skal jeg bruge to boksplot?”

To boksplot er nyttige, når du vil sammenligne to datasæt. De kan give dig en idé om, hvordan de to datasæt ligner hinanden og give dig en forskel i distributionen af data.

“Hvad betyder de forskellige dele af boksplot?”

Boksplot består af flere forskellige dele, der hver især giver information om datasættet.

Medianen er den midterste værdi i datasættet. Quartiler er værdier, der deler datasættet op i kvartaler. Den nederste grænse er den mindste værdi i datasættet, mens den øverste grænse er den højeste værdi.

“Hvordan kan jeg bruge boksplot i min forskning?”

Boksplot er en effektiv måde at præsentere data på og kan bruges i forskning til at vise fordelinger af et datasæt på en enkel og overskuelig måde. De kan også bruges til at sammenligne to datasæt og identificere forskelle i distributionen.

“Kan jeg ændre farverne på boksplot?”

Ja, du kan ændre farverne på boksplot ved at vælge boksplot og klikke på fanen “Design”. Under denne fane kan du ændre farverne på boksplot og tilpasse dem efter dine ønsker.

“Hvordan kan jeg tilføje en titel til mit boksplot?”

Du kan tilføje en titel til dit boksplot ved at vælge boksplot og klikke på fanen “Design”. Under denne fane kan du tilføje en titel og tilpasse skrifttypen og størrelsen af titlen.

Conclusion

At oprette to boksplot i Excel kan hjælpe dig med at analysere og sammenligne forskellige datasæt. Det er vigtigt at følge de trin, der er nævnt ovenfor, for at oprette de bedste resultater. Sørg for at organisere dine data i en tabel, vælg det rigtige boksplottype og tilpas det efter dine ønsker. Med et boksplot kan du præsentere dine data på en enkel og overskuelig måde og få en dybere forståelse af de forskellige fordelinger i et datasæt.

Hvordan tegner man et boksplot?

Et boksplot, også kendt som en boxplot eller box-and-whisker-plot, er en populær grafisk repræsentation af numerisk data, som giver en visuel oversigt over spredningen og fordelingen af dataene. Boksplot bruges ofte i statistisk analyse, og det er en enkel og effektiv måde at sammenligne forskellige dataudvalg eller variabler på.

I denne artikel vil vi se nærmere på, hvordan man tegner et boksplot, hvad det betyder, og hvordan man kan fortolke resultaterne. Vi vil også besvare nogle hyppige spørgsmål om boksplot.

Hvordan tegner man et boksplot?

For at tegne et boksplot skal man først indsamle dataene, som man vil visualisere. Her er de trin, som man skal følge:

1. Bestem antallet af observationer i dataene (n).

2. Sorter dataene i stigende rækkefølge.

3. Find medianen af dataene. Hvis der er et lige antal observationer, skal man beregne gennemsnittet af de to midterste tal.

4. Find det mindste og største tal i dataene.

5. Del observationerne i to halvdele omkring medianen. Hvis antallet af observationer er ulige, skal man udelade medianen i denne proces.

6. Find medianen af den lavere halvdel (Q1) og den øvre halvdel (Q3) af dataene.

7. Beregn interkvartilafstanden (IQR), som er forskellen mellem Q3 og Q1.

8. Tegn en boks fra Q1 til Q3 med en linje i midten, der repræsenterer medianen.

9. Tegn lodrette linjer (tønder) fra boksen hen til minimum- og maksimumobservationerne i dataene, medmindre der er outlierobservationer.

10. Hvis der er outlierobservationer (observationer, der ligger mere end 1,5 gange IQR fra boksen), skal man markere dem separat på plottet.

Et eksempel på et boksplot ser således ud:

[Indsæt boksplot her]

Hvordan fortolker man et boksplot?

Et boksplot kan give en masse information om dataene på en visuel og præcis måde. Her er nogle ting, som man kan lægge mærke til:

• Boksen repræsenterer IQR, som omfatter 50 % af observationerne i dataene. Det betyder, at spredningen af de fleste observationer falder inden for denne ramme.

• Medianen er repræsenteret ved en linje i midten af boksen, og den viser, hvor halvdelen af observationerne falder i forhold til resten.

• Outlierobservationer kan give et hint om ekstreme værdier i dataene, men de skal tolkes med forsigtighed, da de kan skyldes støj eller fejl i målingerne.

• Hvis boksen er smal og tønderne er korte, betyder det, at dataene er tætpakket sammen og har en lille spredning.

• Hvis boksen er bred og tønderne er lange, betyder det, at dataene er mere spredt ud og har en større spredning.

• Hvis medianen ligger tæt på bunden af boksen, betyder det, at observationerne er mere koncentreret omkring det mindste tal i dataene.

• Hvis medianen ligger tæt på toppen af boksen, betyder det, at observationerne er mere koncentreret omkring det største tal i dataene.

Boksplot kan også bruges til at sammenligne forskellige dataudvalg eller variabler. Hvis man vil sammenligne to eller flere boksplot, skal man lægge mærke til forskellen mellem deres medianer og spredningen af tønderne. Hvis de samlede tønder ikke overlapper, betyder det, at der er en signifikant forskel mellem de to eller flere observationsgrupper.

Her er et eksempel på to boksplot sammenlignet:

[Indsæt boksplot sammenligning her]

FAQs om boksplot

Hvad er forskellen mellem en boksplot og en histogram?

En histogram er en grafisk repræsentation af numerisk data, som viser fordelingen af observationerne i form af søjler. Hver søjle repræsenterer et interval af observationer, og søjlernes højde viser antallet af observationer inden for intervallet. En boksplot er derimod en grafisk repræsentation af numerisk data, som viser fordelingen af observationerne i form af en boks og tønder. Boksplot giver mere information om spredningen af dataene og er mere velegnet til at sammenligne forskellige dataudvalg.

Hvordan kan man lave et boksplot i Excel?

Man kan lave et boksplot i Excel ved at vælge dataene, man vil visualisere, og derefter vælge “Boksplot” i “Indsæt diagram” -menuen. Man kan tilpasse layoutet og formatere diagrammet som man ønsker det.

Hvordan kan man bruge boksplot til at identificere outlierobservationer?

Man kan bruge boksplot til at identificere outlierobservationer ved at se efter observationer, der ligger mere end 1,5 gange IQR fra boksen. Disse observationer skal tolkes med forsigtighed, da de kan repræsentere fejl i målingerne eller ekstreme værdier i dataene. Man kan også bruge boksplot til at visualisere outlierobservationer og deres placering i forhold til resten af dataene.

Konklusion

Boksplot er en simpel og effektiv måde at visualisere numerisk data på og giver en præcis oversigt over spredningen og fordelingen af observationerne. Ved at følge trinene beskrevet i denne artikel kan man nemt tegne et boksplot og bruge det til at identificere outlierobservationer, sammenligne forskellige dataudvalg eller variabler og finde tendenser i dataene.

See more here: botanicavietnam.com

hvordan laver man et boksplot i excel på mac

Boksplot er en grafisk metode til at repræsentere data, der viser en oversigt over en distributions centrum og spredning. Det er en af de bedste visualiseringsteknikker, der ofte bruges til at sammenligne flere datasæt. Excel på Mac giver brugerne mulighed for at oprette et boksplot ved hjælp af indbyggede funktioner. I denne artikel vil vi forklare, hvordan man trin-for-trin kan lave et boksplot i Excel på Mac.

Trin 1: Åbning af et nyt regneark i Excel på Mac

Det første trin i processen er at åbne Excel på Mac og oprette et nyt regneark. Tryk på ”File”-knappen øverst til venstre på skærmen og klik på ”New Workbook”. Dette åbner et tomt regneark, hvor du kan indtaste dine data.

Trin 2: Indtastning af data til boksplottet

Når du har oprettet regnearket, skal du indtaste dataene, du vil bruge til at oprette dit boksplot. For eksempel, hvis du vil oprette et boksplot til at sammenligne karaktererne i to forskellige fag, skal du indtaste karaktererne for hvert fag i separate kolonner.

Det vigtige her er at have ensartede data, som kan være organiserede i flere kolonner. Det skyldes, at Excel på Mac bruger disse kolonner til at oprette diagrammet.

Trin 3: Markering af dataområde

Klik på den første celle i den første kolonne, der indeholder dine data, og træk musen over hele dataområdet. Du kan også holde ”Shift” -tasten nede, mens du klikker på den sidste celle i hver kolonne for at markere flere kolonner.

Trin 4: Åbning af diagramfunktionen

Efter at du har markeret dit dataområde, skal du klikke på ”Insert”-fanen i øverste menu og vælge ”Box and Whisker” fra ”Charts”-sektionen.

Trin 5: Tilpasning af boksplotdiagrammet

Når du har valgt ”Box and Whisker”-diagramtype, opretter Excel på Mac automatisk et boksplot for de markerede data. Du kan se dette diagram på højre side af regnearket. Billedet viser et standard boksplot, der viser median, kvartiler og yderpunkter.

Men du kan også ændre nogle indstillinger for at tilpasse dit boksplot. Klik på dit boksplot for at markere det, og klik derefter på ”Chart Design”-fanen og ”Chart Layouts”-sektionen for at ændre designet af boksplotgrafikken. I denne sektion kan du ændre farver, skriftstørrelse, linjebredde og meget mere.

FAQ’s

Q1: Hvordan placerer jeg boksplot-akslen på venstre side af diagrammet?

A: I Excel på Mac er det standard placeret på højre side af diagrammet. Men du kan folde menuen ”Format Axis” ud ved at højreklikke på aksen og vælge ”Format Axis”-muligheden. Åbn undermenuen ”Axis Options” og fravælg ”Values in Reverse Order”-indstillingen.

Q2: Hvordan kan jeg ændre kulørpaletten af boksplot?

A: Du kan ændre kulør palette ved at klikke på boksplot legenden og klikke på ”Format”-fanen. Vælg ”Fill”-muligheden, og vælg din ønskede farve på rullemenuen.

Q3: Hvordan kan jeg tilføje flere datasæt til boksplot?

A: For at tilføje flere datasæt til boksplot skal du tilføje yderligere kolonner til dit datasæt. Gå til ”Insert”, og klik på ”Box and Whisker” under ”Charts”. Vælg dit markerede datasæt i ”Chart Data Range” og klik på ”OK”-knappen. Excel på Mac vil automatisk tilføje et andet sæt bokse til diagrammet.

Q4: Kan jeg oprette et boksplot i Excel på Mac ved hjælp af en skabelon?

A: Ja, Excel på Mac har mulighed for at oprette et boksplot ved hjælp af en indbygget skabelon. Søg efter ”Box and Whisker” i ”Template Gallery” på ”File”-fanen og vælg den ønskede skabelon.

Q5: Hvordan kan jeg gemme mit boksplot som en billedfil?

A: Klik på boksplotdelen i regnearket, og klik på ”File”. Vælg derefter ”Save as Picture” eller ”Export” for at gemme filen som et billede. Du kan også vælge at gemme det i en anden filformat, såsom PDF eller PNG.

Konklusion

Boksplot er en utrolig nyttig visualiseringsteknik, og Excel på Macs indbyggede diagramfunktioner gør det nemt at oprette og tilpasse et boksplotdiagram. Fra at indtaste data til at tilpasse designet, dette trin-for-trin vejledning viser, hvordan man opretter sit eget boksplot i Excel på Mac. Og med vores FAQ-sektion, er vi sikre på, at du kan løse enhver tvivl, du måtte have.

hvordan laver man et boksplot i geogebra

En af de vigtigste statistiske modeller, boksplot kan ved hjælp af Geogebra, visualisere og repræsentere store datasæt.

Et boksplot er en statistisk grafik, der viser spredningen og medianværdien af et datasæt på en enkelt akse. Boksplotts er ekstremt brugbare for at se forskelle mellem forskellige grupper eller blandt individuelle datapunkter.

Hvordan laver man et boksplot i Geogebra?

Geogebra hjælper med at visualisere data og forenkle statistiske beregninger. At oprette et boksplot i Geogebra kræver kun få trin.

1. Åbn Geogebra

2. Klik på “Spreadsheets”-fanen og opret en ny regneark

3. Indtast dit datasæt i en kolonne på dit regneark

4. Klik på “View”-menuen og vælg “New View” for at oprette et nyt GeoGebra-vindue.

5. I det nye GeoGebra-vindue skal du vælge “Basic”-værktøjskassen fra værktøjslinjen, vælge “Input”-værktøjet og derefter vælge “Point”-værktøjet.

6. Træk en rektangel til det GeoGebra-vindue, der igen skaber et “Input”-værktøjsbillede.

7. Højreklik på boksen og vælg “Object Properties” for at åbne objektegenskaberne

8. Vælg “Advanced” i dialogboksen og fra drop-down-menuen under “Type” skal du vælge “Boxplot”.

9. Klik på “Data”-fanen og vælg den kolonne, som du vil generere dit boksplot fra.

10. Indtast din valgfri titel- og aksenavne på din boksplottet i “Titles”-fanen.

11. Klik på “Apply” og derefter “OK” for at generere dit boksplot.

FAQs:

Q: Kan Geogebra oprette mere end en boksplot ad gangen?
A: Ja. Du kan oprette flere boksplot på samme regneark eller oprette nye regneark for at udvikle dine boksplot.

Q: Kan jeg redigere mit boksplot i Geogebra?
A: Ja. Du kan ændre farverne, skrifttypen og -størrelsen samt andre egenskaber for dit boksplot ved at højreklikke på det og vælge “Object Properties”.

Q: Hvordan kan jeg sammenligne to bokse med Geogebra?
A: Du kan oprette to bokse i samme regneark og placere dem ved siden af ​​hinanden. Alternativt kan du oprette et nyt regneark for at sammenligne de to datasæt.

Q: Hvordan skal jeg vælge min værdi for whiskers?
A: Whiskers kan sættes til at være to standardafvigelser væk fra medianen, minimum- og maksimumværdier, eller med IQR (interquartile range), der er forskellen mellem den øverste og den nederste kvartil.

Q: Kan Geogebra oprette box-and-whisker-plot?
A: Ja. Box-and-whisker-plot er en variation af boksplot og kan genereres på samme måde som boksplot i Geogebra.

Q: Kan jeg oprette bokse med forskellige bredder i Geogebra?
A: Ja. Du kan ændre boksens bredde til dit valg ved at ændre bredden på den rektangel, der repræsenterer boksen.

Konklusion

Boksplot er en af de vigtigste statistiske værktøjer, der bruges i mange forskellige sammenhænge. Gennem Geogebra kan man visualisere data for en nem og overskuelig oversigt. At oprette et boksplot i Geogebra kræver kun få trin, og det resulterende boksplot kan redigeres og tilpasses efter eget ønske. Ved hjælp af Geogebra kan man også oprette flere bokse på samme tid og sammenligne forskellige datasæt.

hvordan laver man et boksplot i sheets

Et boksplot (også kendt som en box-and-whisker plot) er et værktøj, der viser fordelingen af ​​en datasæt. Det viser dataene i grafisk form, så man kan se, hvor de fleste af observationerne er placeret, og hvor spredt dataene er. I Google Sheets er der en nem måde at oprette et boksplot på, og i denne artikel vil vi gennemgå trinene til at gøre det selv.

Trin 1: Indtast dine data i Sheets

Først og fremmest skal du have dine data klar. Du kan indtaste dem manuelt i Sheets eller kopiere dem ind fra et andet program som Excel. Lad os bruge følgende eksempeldata som et eksempel:

30, 32, 35, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 69, 69, 72, 73

Du kan indtaste disse tal i en kolonne i Sheets, eller du kan vælge en celle og skrive formlen “=TRANSPOSE({30, 32, 35, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 69, 69, 72, 73})”. Dette vil skabe en vandret række med din data, så du kan nemmere se dem på skærmen.

Trin 2: Vælg “Insert Chart”

Når du har indtastet dine data, skal du vælge det område, du vil oprette dit boksplot for. Klik på det øverste venstre hjørne af dit dataområde for at markere det, og derefter kan du klikke på “Insert Chart” i værktøjslinjen øverst på din side. Du vil sandsynligvis se nogle forudindstillede grafiktyper, men vælg “Diagrammer” nederst til højre for at få adgang til flere muligheder.

Trin 3: Vælg “Box and Whisker Plot”

Du vil nu se en række muligheder for dit diagram – alt fra pie chart til line chart. Scroll ned gennem listen, indtil du finder “Box and Whisker plot” og vælg den.

Trin 4: Anvend dataene til dit boksplot

Din boksplot vil nu blive oprettet med standardindstillingerne. Du kan redigere designet, layoutet og gøre andre justeringer, men det er vigtigt at kigge på dine data og sørge for, at dit boksplot er korrekt sat op til at afspejle disse data.

I standardopsætningen vil du se en vandret akse med tallene på den. Y-aksen på boksplottet repræsenterer dine data, og x-aksen repræsenterer observationerne i dit datasæt. Hver observation har sin egen linje på plot, og boksen repræsenterer intervallet mellem det første og tredje kvartil i dataene. Linjen inde i boksen repræsenterer medianværdien, og whiskerne viser spredningen af ​​dataene.

Trin 5: Rediger dit boksplot

Nu kan du redigere dit boksplot, så det passer til dine behov. Hvis du vælger boksplottet og derefter ser på værktøjslinjen øverst på siden, kan du finde en knap til at “Tilpas” dit plot. Klik på denne og du vil se en lang række muligheder, som du kan justere for at tilpasse dit plot.

For eksempel kan du ændre farverne på boksen og whiskerne, ændre størrelsen på datamærkerne eller redigere aksen. Du kan også ændre placeringen af ​​titlen, tilføje en beskrivelse af dit plot eller ændre en række andre detaljer.

FAQs:

1. Hvordan aflæses et boksplot?

Et boksplot viser spredningen af ​​en datasæt i grafisk form. På y-aksen repræsenterer hver linje en observation, og observationerne er rangeret fra mindste til største langs x-aksen. Den vandrette linje i boksen repræsenterer medianen i datasættet, og toppen og bunden af boksen repræsenterer 75% og 25% kvartilerne. Whiskerne repræsenterer spredningen af ​​dataene: normalt viser det almindeligt anvendte Tukey-boksplot den interkvartile rækkevidde, som er intervallet mellem første og tredje kvartil. Outliers i datasættet kan indikeres med et punkt uden for whiskerene.

2. Hvornår skal man bruge et boksplot?

Boksplottet er et nyttigt værktøj til at vise fordelingen af ​​store datasæt eller at sammenligne forskellige datasæt. Du kan bruge boksplottet til at se, hvor de fleste observationer er placeret i forhold til den overordnede spredning af dataene. Hvis der er store forskelle i spredningen af ​​dataene eller nogle observationer, der skiller sig meget ud, kan dette give indblik i afvigende eller interessante tendenser i datasættet.

3. Kan man redigere eller tilpasse boksplottet?

Ja. Google Sheets boksplot-funktion giver mulighed for mange måder at redigere og justere boksplot på. Du kan vælge at ændre farverne på din boks og whisker, ændre typen af ​​diagrammer, ændre størrelsen på data mærkerne eller redigere begge akser. Du kan også ændre placeringen, skrifttypen og størrelsen på titlen og tilføje en beskrivelse. Mulighederne for at tilpasse dit boksplot er uendelige og kan tilpasses efter dine behov.

4. Hvad er en outlier i et boksplot?

Et punkt uden for whiskerne repræsenterer et outlier i datasættet. Outliers er observationer, der falder ud af det normale eller forventede interval for dataene. For eksempel ville en outlier i en gruppe med højde observationer være en person, der var meget højere eller lavere end resten af ​​gruppen. Outliers kan indikere, at datasættet indeholder unormale eller interessante observationer, der kræver nærmere undersøgelse.

I konklusion kan boksplottet give et hurtigt overblik over spredningen og fordelingen af et datasæt. Det er nemt at oprette i Google Sheets og har mange muligheder for tilpasning og justering. Brugen af ​​boksplot sikrer også, at outliers og større forskelle i datasættet ikke overses. Med disse oplysninger og trinene er du klar til at oprette et boksplot i Sheets!

Images related to the topic hvordan laver man et boksplot i excel

Boksplot forklaret. Hvordan laver man det i Excel
Boksplot forklaret. Hvordan laver man det i Excel

Article link: hvordan laver man et boksplot i excel.

Learn more about the topic hvordan laver man et boksplot i excel.

See more: https://botanicavietnam.com/category/blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *